Texture of yam

Informatie over Zuid-Tarawa in Kiribati

Zuid-Tarawa is een atol in de Republiek Kiribati. De atol ligt in het westelijke gedeelte van het eilandengroep en is ongeveer 2.500 kilometer van Australië en Nieuw-Zeeland verwijderd. De atol is ongeveer 38 kilometer lang en heeft een oppervlakte van ongeveer 21 vierkante kilometer. De bevolking van Zuid-Tarawa is ongeveer 50.000 mensen. Zuid-Tarawa is een atol in Kiribati gelegen in het westelijke gedeelte van de Gilbert-eilandengroep.

Tarawa, de hoofdstad van Kiribati, is gelegen op Zuid-Tarawa. De meeste inwoners van Kiribati zijn afkomstig van Zuid-Tarawa. Het eiland is relatief dichtbevolkt en er is weinig ruimte voor landbouw of veehouderij. Het klimaat is tropisch met een gemiddelde jaartemperatuur van 27 graden Celsius.

De economie en het toerisme

De economie van Zuid-Tarawa is sterk afhankelijk van de visserij en de landbouw. De visserij is een belangrijke bron van inkomsten en voedsel voor de bevolking. De landbouw is echter beperkt tot de productie van kokosnoten, tarwe en yams.

Toerisme is nog niet ontwikkeld in Zuid-Tarawa, maar er zijn wel plannen om dit in de toekomst te gaan doen. Er zijn echter wel een aantal mooie stranden en een aantal interessante historische en culturele attracties.

Zuid-Tarawa is een eiland in Kiribati. Het is niet ontwikkeld, maar er zijn wel plannen om dit in de toekomst te gaan doen. Er zijn echter wel een aantal mooie stranden en een aantal interessante historische en culturele attracties.

Een hoofdstad en hoofdeiland

Zuid-Tarawa is de hoofdstad van Kiribati en het grootste eiland in de Tarawa-atoll. Het eiland is ongeveer 37 kilometer lang en heeft een bevolking van ongeveer 50.000 mensen. De meeste mensen op het eiland zijn I-Kiribati, een Micronesische etnische groep. De andere hoofdtaal op het eiland is Engels.

Sinds de jaren negentig is er een toenemende sprake van verstedelijking op het eiland, met name in de hoofdstad South Tarawa. Dit komt mede door de groeiende bevolking en de toenemende druk op de natuurlijke hulpbronnen van het eiland. De verstedelijking heeft geleid tot een aantal uitdagingen, waaronder het ontstaan ​​van sloppenwijken, overbevolking, verhoogde criminaliteit en een toenemend aantal sociale problemen.

Om deze uitdagingen aan te pakken, heeft de overheid van Kiribati een aantal maatregelen genomen, waaronder het opzetten van een Nationale Stadsontwikkelingsstrategie (NSDS). Deze strategie heeft tot doel de verstedelijking op het eiland te bevorderen door middel van het stimuleren van duurzame stedelijke groei en ontwikkeling.

Zuid-Tarawa is het hoofdeiland van de Republiek Kiribati. Het eiland is gelegen in de centrale Stille Oceaan, ongeveer 3.800 km ten westen van Australië. De hoofdstad van Kiribati, South Tarawa, is gevestigd op het eiland.

Bevolking

De bevolking van Zuid-Tarawa is ongeveer 50.000 mensen, wat ongeveer de helft uitmaakt van de totale bevolking van Kiribati. De bevolkingsdichtheid is erg hoog, met ongeveer 1.200 mensen per vierkante kilometer. Dit maakt het eiland erg dichtbevolkt in vergelijking met de rest van de wereld.

Hoofdtaal

De hoofdtaal op het eiland is I-Kiribati, maar veel mensen spreken ook Engels. De meeste bewoners zijn christenen, met name katholieken.

Economie

De economie van Zuid-Tarawa is sterk afhankelijk van de visserij en landbouw. De visserij is een belangrijke bron van inkomsten voor de bevolking, terwijl landbouw wordt gebruikt om voedsel voor de bevolking te verbouwen. Kiribati heeft ook een aantal natuurlijke hulpbronnen, waaronder fosfaat en copra (kokosnootolie).

Verstedelijking

In recente jaren is er een toenemende trend van verstedelijking op Zuid-Tarawa. Dit is grotendeels te wijten aan de groeiende bevolking en het toenemende aantal toeristen. De verstedelijking heeft echter ook een aantal uitdagingen met zich meegebracht, waaronder een toenemende druk op de infrastructurele voorzieningen en een groeiend aantal sloppenwijken.

Om tegemoet te komen aan de uitdagingen van de verstedelijking, heeft de Kiribatische overheid een Nationale Stadsontwikkelingsstrategie (NSDS) gelanceerd. Deze strategie heeft tot doel de verstedelijking op het eiland te bevorderen door middel van het stimuleren van duurzame stedelijke groei en ontwikkeling. De NSDS bevat een aantal doelstellingen, waaronder het verbeteren van de levensomstandigheden van de bevolking, het verhogen van de toegang tot voorzieningen en het bevorderen van economische groei.

Uitdagingen

De implementatie van de NSDS zal een aantal uitdagingen met zich meebrengen, waaronder het verkrijgen van voldoende financiële middelen. Aangezien de meeste bewoners van Zuid-Tarawa afhankelijk zijn van de landbouw en visserij voor hun levensonderhoud, zal het stimuleren van duurzame economische groei een uitdaging zijn. Daarnaast zal het verkrijgen van toereikende financiële middelen een uitdaging zijn, aangezien Kiribati een arm land is.

Ondanks de uitdagingen, biedt de NSDS een kader voor de toekomstige ontwikkeling van Zuid-Tarawa. Het stimuleren van duurzame economische groei zal de levensomstandigheden van de bevolking verbeteren, terwijl het verhogen van de toegang tot voorzieningen ervoor zorgt dat meer mensen toegang hebben tot de basale diensten waarmee ze kunnen overleven.

Zuid-Tarawa is de hoofdstad van de Republiek Kiribati en bevindt zich op het atol Tarawa in de Grote Oceaan. Tarawa bestaat uit 33 eilanden, waarvan Zuid-Tarawa de grootste is en de enige bewoonde eiland. De bevolking van Zuid-Tarawa is geconcentreerd in Betio, een 4,5 km lang en 1,5 km breed eiland aan de westkant van het atol. De bevolking van Zuid-Tarawa is geestelijk en demografisch verscheiden. Tarawa was een belangrijke strategische locatie tijdens de Tweede Wereldoorlog en de verwoesting die toen is aangericht, is nog steeds zichtbaar. De infrastructuur is slecht en er is een gebrek aan toegang tot basisvoorzieningen, wat leidt tot uitdagende levensomstandigheden voor de bevolking. De overheid van Kiribati heeft er echter op toegezien dat er vooruitgang wordt geboekt in de verbetering van de levensomstandigheden van de bevolking, terwijl ook steeds meer mensen toegang krijgen tot de basale diensten waarmee ze kunnen overleven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.